Logo
Danish English

Velkommen til Nøddehegnet

I bestyrelsen er det blevet besluttet, at man vil oprette en hjemmeside, som skal være til for beboerne. Beboerne har medbestemmelse på hvad der skal med på denne side.
Der er mange muligheder for at få medbestemmelse på, hvad der skal være her på hjemmesiden. Der er også mulighed for at gøre op-
mærksom på fødselsdage eller andre begivenheder.

Meningen med denne hjemmeside er, at kunne give nogle oplysninger til beboerne, samt at beboerne kan give deres mening tilkende. Udover at man kan komme med indlæg, så kan man også komme med ideer til hvad man synes, der skulle være med.

Dette er kun, hvad bestyrelsen me-
ner, der skulle være på lige nu. Hvis man har nogle ideer til hjemmesid-
en, så kan man sende dem til web-
master
, som vil forlægge ideen, inden den kommer ud på siden.
Kommer senere
Udover at give nogle oplysninger til vores beboer, så er det også men-
ingen, at vi vil fortælle lidt om hvad der sker i Nøddehegnet. Der er en kalender, så alle kan følge med i hvornår de forskellige ting sker her.

Udover denne hjemmeside, så har vi en infokanal, som er på Stofa's Tv-net på kanal 6 frekvens 182,25 MHz.
Vi har også lavet et nyhedsbrev, som vil udkommer 3 - 4 gange om året, alt efter hvad der er af nyheder.

Vi ved godt at ikke alle har adgang til internette eller infokanalen, så derfor vil der stadig komme information ud på papir, så alle har en mulighed for at læse hvad der sker her i Nøddehegnet.

Kommer senere
Fastelavn 2011
Kommer senere
Fastelavn 2011
Kommer senere
Sct. Hansaften 2010
Kommer senere
Sct. Hansaften 2010
Opdateret den 30. maj 2011