hasselnoedderLogohasselnoedder
Danish

Velkommen til Nøddehegnet

Bestyrelsen besluttet i 2009, at man vil oprette en hjemmeside, som skal være til for beboerne. Beboerne har medbestemmelse på hvad der skal med på denne side.
Der er mange muligheder for at få medbestemmelse på, hvad der skal være her på hjemmesiden. Der er også mulighed for at gøre opmærk-
som på fødselsdage eller andre begivenheder.

Meningen med denne hjemmeside er, at kunne give nogle oplysninger til beboerne, samt at beboerne kan give deres mening tilkende. Udover at man kan komme med indlæg, så kan man også komme med ideer til hvad man synes, der skulle være med.

Dette er kun, hvad bestyrelsen mener, der skulle være på lige nu. Hvis man har nogle ideer til hjem-
mesiden, så kan man sende dem til webmaster, som vil forlægge ide-
en, inden den kommer ud på siden.
Kommer senere Taget fra Hovedtrappen 2010
Udover at give nogle oplysninger til vores beboer, så er det også me-
ningen, at vi vil fortælle lidt om hvad der sker i Nøddehegnet. Der er en kalender, så alle kan følge med i hvornår de forskellige ting sker her.

Udover denne hjemmeside, så har vi en hjemmeside på Domea.dk Domea.dk/afdelinger/nøddehegnet. der kan beboerne logge ind og finde oplysninger om deres eget lejemål (f.eks. husleje, ændringer i huslejen og vaskeforbrug), da det er noget vi ikke har muligheder for at have adgang til.

Vi ved godt at ikke alle har adgang til internette, så derfor vil der stadig komme information ud på papir, så alle har en mulighed for at læse hvad der sker her i Nøddehegnet.

Kommer senere
Sct. Hans aften 2010
Kommer senere
Sct. Hans aften 2010
Kommer senere
Fastelavn 2011
Kommer senere
Fastelavn 2011
Opdateret 1. Juni 2017